Connect with us

Subscribe

Aktuelno

Gorović: Nije se desio propust policije u Nikšiću, bile su preduzete zakonom predviđene mjere i radnje

U toku identifikacija lica koja su počinila krivična djela i prekršaje tokom proslave 13. jula

V.d. pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor policije opšte nadležnosti Dragan Gorović oglasio se povodom događaja i intervencije policije u Nikšiću tokom proslave 13. jula i poručio da se nije desio propust policije, te da su preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

– Radi tačnog informisanja javnosti, treba naglasiti da se nije desio propust policije jer se dvije grupe lica nisu susrele na način da su imale fizički kontakt. Upravo je planiranim aktivnostima policije oko Trga Slobode uspostavljen perimetar fizičkim prisustvom policije i sredstvima za zaprečavanje prolaska lica. Obezbjeđenje prostora bilo je organizovano na odgovarajući način, između ostalog i vodeći računa o veličini i urbanističkoj konfiguraciji prostora, kao i na osnovu ostalih elemenata za obezbjeđenje ovakve vrste okupljanja – kazao je on.

On je kazao da je policija preduzela zakonom predviđene mjere i radnje, uključujući i upotrebu sredstava prinude u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, te istakao da je nakon završenog prvog okupljanja, došlo do incidenta u kojem je više policijskih službenika zadobilo povrede, a među kojima i jedan koji je zadobio teže tjelesne povrede.

– Policija je snimala javna okupljanja i na video snimcima koje posjeduje policija pomenuto se može jasno vidjeti. Ukoliko postoji snimak koji ukazuje na drugačiji situaciju, pozivamo da se on prikaže, odnosno dostavi policiji, tužilaštvu i Odjeljenju za unutrašnju kontrolu. U kontekstu video snimka na kojem se vidi grupa lica, koja prolazi pored policijskih službenika naglašavamo da ova grupa nije prošla pored sredstava za zaprečavanje prolaska lica, odnosno nisu prošli krajnje pozicije, na kojima je od strane policije bio ograničen pristup – kazao je Gorović ističući da je policija fizičkim prisustvom i sredstvima za zaprečavanje prolaska lica, spriječila bilo kakav fizički kontakt i sukob dvije grupe lica, što je i bilo u njenoj nadležnosti.

Međutim, kako je dodao, nakon toga je došlo do napada na policijske službenike od strane jedne grupe lica koja je bila okupljena na Trgu Slobode, koja je vrijeđala pripadnike policije i u njihovom pravcu bacala određene predmete kojima se mogu nanijeti povrede (staklene flaše, kamenice, stolice, drvene predmete, i sl.). Prema njegovim riječima, udaljenost između dvije grupe lica, koje su dijelili policija i sredstva za zaprečavanje prolaska lica, bila je značajna, mnogo veća nego na nekim javnim okupljanjima “koja se u kontinuitetu, odnosno tradicionalno održavaju u Crnoj Gori, a koje nose povećan bezbjednosni rizik”.

– Napad na policiju bio je jakog inteziteta i ničim nije bio isprovociran od strane policije. Za to nema i ne može biti opravdanja u argumentu da je bilo verbalnih i drugih provokacija od strane druge grupe lica. Naime, svako ko na takvu vrstu provokacije odgovori fizičkim nasiljem je odgovoran i podliježe primjeni zakona, uključujući i sredstva prinude, kada su ispunjeni zakonski uslovi, kao što je bio slučaj juče u Nikšiću. Tamo gdje je to bilo potrebno, radi uspostavljanja stabilnog javnog reda i mira i odbijanja napada, pripadnici policije su u skladu sa Zakonom upotrijebili sredstva prinude, uključujući i hemijska sredstva – istakao je Gorović.

On je poručio da je tokom jučerašnjeg dana u Nikšiću angažovan dovoljan broj službenika, odnosno policija je bila adekvatno organizovana i pripremljena, te sprovodila planirane aktivnosti.

– Određeni broj lica se u medicinskim ustanovama javio radi ukazivanja ljekarske pomoći, između ostalog i zbog kontaminacije usljed upotrebe hemijskih i ostalih sredstava prinude, zbog čega žalimo, ali je policija bila prinuđena da upotrijebi sredstva prinude u skladu sa zakonom – istakao je on.

Gorović je kazao da su u toku policijsko-tužilačke aktivnosti povodom navedenih događaja, uključujući i identifikaciju lica koja su počinila krivična djela i prekršaje.

– Izvještaj o upotrebi sredstava prinude biće sačinjen u zakonom predviđenom roku, a Uprava policije će pažljivo analizirati i postupanje sopstvenih službenika i ukoliko se utvrde pojedinačna prekoračenja ovlašćenja, shodno tome i postupiti – kazao j eon.

O drugim činjenicama i okolnostima javnost će, poručuje Gorović, biti blagovremeno upoznata, po okončanju svih zakonom propisanih procedura i postupaka.

– Apelujemo na sve aktere na javnoj sceni da u procjeni situacije i dešavanja u Nikšiću, uzmu u obzir sve činjenice, kao i da je ovakav pristup policije uobičajen u razvijenijim demokratskim društvima, a posebno u okolnostima napada na policijske službenike u sprovođenju njihovih ovlašćenja i nadležnosti, u skladu sa zakonom – zaključio je u saopštenju.

Pobjeda

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Copyright � 2019. Portal Press � Zabranjeno korišćenje bilo kog sadržaja ili slika bez pisane dozvole

Connect
Dobijajte najnovije vijesti na mail