Connect with us

Subscribe

Crna Gora

Biser Crne Gore: Gospa pd Škrpjela

Predivno i magično ostrvo koje privlači milione turista.

Gospa od Škrpjela, ostrvo ispred Perasta je vještačko ostrvo napravljeno krajem XV vijeka, gdje su, po predanju, braća Moršići na hridi u Risanskom zalivu, pronašli sliku Gospe, pa su Peraštani odlučili da na tom mjestu sagrade hram Bogorodici.

Photo: Press Portal

Oko hridi je nabacano kamenje i podignuta je mala kapela. Potom su, u Fašinadi, tradicionalnom običaju, oni vjekovima nasipali kamenje, potapali oronule barke i turske brodove, tako da se vremenom površina ostrva sve više širila. Ono danas ima oko tri hiljade kvadratnih metara i na njemu se nalazi crkva Gospe od Škrpjela.

Photo: Press Portal

Današnja crkva, Gospe od Škrpjela, po kojoj je ostrvo dobilo ime je izgrađena 1630. godine i jedan je od najbitnijih istorijsko kulturnih spomenika Boke Kotorske. Do njega možete doći barkom sa ribarima ili turističkim brodom… Ostrvo morate posjetiti.

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Copyright � 2019. Portal Press � Zabranjeno korišćenje bilo kog sadržaja ili slika bez pisane dozvole

Connect
Dobijajte najnovije vijesti na mail