Connect with us

Politika

Vuković: Podjela funkcija da se ne svede na političku trgovinu

– Upozorenje! Danas je javnost informisana o načinu na koji će partije koje će činiti većinu u Skupštini Glavni grad Podgorica podijeliti izvršne funkcije u sistemu Grada. Potpuno je prirodno da oni koji su dobili mandat da vode Glavni grad preuzmu punu odgovornost za to. To podrazumijeva i kadrovsku politiku neophodnu za realizaciju javnih politika koje su građanima ponuđene u kampanji. S druge strane, kao neko ko je, unazad pet godina, bio u prilici da odlučuje o sastavu menadžerskog tima koji će upravljati razvojem Grada, dužan sam da upozorim na posljedice eventualnih neadekvatnih kadrovskih rješenja za odgovorne funkcije u sistemu Grada – objavio je odlazeći gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

Podsjetio je da su, gotovo bez izuzetka, aktuelni sekretari, direktori privrednih društava i šefovi stručnih službi ljudi koji su, ističe, godinama i decenijama radili u Glavnom gradu.

– To je jedan od razloga zbog kojih se, ni u jednom trenutku, izbor novog gradonačelnika (koji sam nije posjedovao iskustvo rada u Glavnom gradu) i gradske uprave u julu 2018. godine nije odrazio negativno na funkcionalnost sistema. Profesionalno iskustvo, institucionalna memorija, i poznavanje izazova s kojima se svaki dio sistema Glavnog grada gotovo svakodnevno suočava, predstavljaju preduslov dobrog upravljanja sistemom – ukazao je Vuković.

Prema njegovim riječima, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Služba Glavnog administratora, Uprava lokalnih javnih prihoda, sistemi poput Vodovoda, Čistoće, Deponije, ,,ne dozvoljaju bilo kakvu improvizaciju”.

– I najmanji problem u funkcionisanju ovih i drugih djelova sistema Glavnog grada direktno se reflektuje na stanje u gradu, a time i na kvalitet života naših sugrađana. Stoga se nadam da se podjela funkcija u okviru nove gradske uprave neće svesti na političku trgovinu, već da će odgovorni, iznad svega, voditi računa o potrebi redovnog funkcionisanja sistema Glavnog grada – zaključio je Vuković.

(Izvor:Agencije;Facebook)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter Signup

Copyright © 2023 Press Portal. All rights reserved.

Connect
Newsletter Signup