Connect with us

Društvo

Odobrena izgradnja džamije na tri nivoa u Podgorici

– Budući vjerski objekat koji će biti na tri nivoa i sa minaretom nalaziće se u naselju Konik, na površini od 700 metara kvadratnih. Biće smješten na uglu raskrsnica budućeg bulevara koji se nastavlja od gradskog naselja Stari Aerodrom ka Koniku i sekundarne saobraćajnice sa koje se ostvaruje pristup, pješački i kolski, objektu, navedeno je u saopštenju službe glavnog gradskog arhitekte, koja je dala je saglasnost na Idejno rješenje džamije, a koje potpisuje arhitektonski studio Arhing inženjering.

Na trapezoidnoj parceli, biće smještena džamija bruto građevinske površine od 700 kvadratnih metara. Džamija će biti orjentisana prema Meki, a prostorna distribucija sadržaja će se odvijati na tri nivoa.

– Na prizemlju su organizovani molitveni prostor za muškarce, mihrab ( niša u zidu u džamiji koja je usmjerena u pravcu kible (Kabe u Meki), kojoj su vjernici okrenuti za vrijeme molitve), minber (propovjedaonica, govornica), ćurs, prateći prostori namijenjeni obrednom pranju prije molitve. Na spratu, galeriji je organizovan molitveni prostor za žene – navedeno je u saoptenju.

Oko objekta je predviđeno dvorište ograđeno ogradom visine četiri metra sa minaretom kao samostalnim elementom. U podrumskoj etaži biće smještene garaža, servisne i tehničke prostorije.

Glavni kubus džamije sadrži molitvene prostore iznad kojeg je smješten drugi, maji kubus, pod uglom od 45 stepeni. Manji kubus je natkriven kupolom koja je smještena iza zidova atike. Dvorišni zidovi su pozicionirani na način da se od njih do regulacione linije realizuju zelene površine.

Vertikalne konstruktivne elemente činiće armiranobetonska platna i stubovi, dok su pune i kasetirane ploče horizontalni elementi. Kupola će biti armiranobetonska ljuska. 

Buduća džamija će se materijalizovati različito, gdje je će veći kubus džamije biti obložen bijelim, nepoliranim mramornim pločama, minaret i kubus prvog sprata biće od granitnih ploča crno-zelene boje. Dvorišni zid biće od rezanih krečnjačkih ploča, a bravarija od nerđajućeg čelika.

(Izvor:Agencije)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter Signup

Copyright © 2023 Press Portal. All rights reserved.

Connect
Newsletter Signup