Connect with us

Ekonomija

CBCG pokrenula projekat pristupanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima

Centralna banka Crne Gore pokrenula je projekat pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA – Single Euro Payments Area). SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije. Inicijativa za pristupanje Crne Gore u SEPA, stavljena je na listu prioriteta sa ciljem da Crna Gora postane punopravni član do kraja 2024. godine.

Područje SEPA obuhvata 36 država: sve članice EU, Veliku Britaniju, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švajcarsku, Monako, San Marino, Andoru i Vatikan.

– Centralna banka Crne Gore je tokom protekle dvije godine, u potpunosti usaglasila svoju regulativu u oblasti platnog prometa sa regulativom u EU, dok je veoma blizu pune konvergencije i sa uslovima SEPA. Naime, osim regulative iz oblasti platnog prometa i nadzora kreditnih institucija, postoji čitav niz drugih zakonskih akata, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih zakona, i drugih akata koji se moraju uskladiti sa zahtjevima SEPA. Koordinisana izmjena zakona je neophodan uslov za zaokruživanje ovog procesa, koji će prvenstveno zavisiti od sinhronizovanog rada Vlade Crne Gore i CBCG – navode u saop[tenju predstavnici CBCG.

U cilju realizacije ovog projekta, CBCG je Evropskoj komisiji kandidovala projekat za izradu analize usklađenosti crnogorske regulative sa zahtjevima SEPA. EK je projekat prihvatila i odobrila za finansiranje iz pretpristupnih sredstava EU.

Uključivanje Crne Gore u SEPA dovešće do uklanjanja tehničkih, pravnih i tržišnih barijera između zemalja koje podržavaju plaćanja u eurima, sigurniji međunarodni platni promet, jednako vrijeme izvršenja doznaka za sve transakcije u eurima sa zemljama unutar EU, jedinstven, sigurniji, brži i jeftiniji način plaćanja u eurima sa zemaljama članicama EU. Ujedno, ulazak Crne Gore u SEPA bi pored benefita koje bi osjetili građani i privreda Crne Gore, predstavljao i jedan od najjasnijih signala ulaska u Crne Gore u završnu fazu integracije u EU.

(Izvor:Agencije)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter Signup

Copyright © 2023 Press Portal. All rights reserved.

Connect
Newsletter Signup