Connect with us

Kultura

Vlada donijela Odluku o organizovanju JU Muzej savremene umjetnost

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o organizovanju JU Muzej savremene umjetnosti, kojom su uređeni svi bitni elementi koji su od značaja za njeno poslovanje, naziv pod kojim će poslovati, sjedište, kao i svi poslovi koje je Muzej dužan da obavlja.

Dodatno, Odlukom se određuje da će Muzej savremene umjetnosti preuzeti zaposlene iz JU Centra savremene umjetnosti i rasporediti ih u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Muzej će preuzeti i imovinu, finansijska sredstva i sva prava i obaveze iz Centra savremene umjetnosti, kao i sva druga pitanja od značaja za organizovanje i poslovanje budućeg MSU.

Pravni osnov za donošenje Odluke o organizovanju JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore sadržan je u članu 36 i članu 4 Zakona o kulturi, kojim je propisano da osnivač može promijeniti status ustanove, po postupku propisanom za osnivanje i da akt o osnivanju javne ustanove čiji je osnivač država donosi Vlada Crne Gore. Iz Ministarstva kulture su se pozvali i na član 9 Zakona o muzejskoj djelatnosti, kojim je propisano da se javni muzej osniva kao ustanova, odnosno kao samostalni muzej, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.

Podsjetimo, prethodno je Vlada na sjednici održanoj 20. marta usvojila Elaborat o opravdanosti transformacije JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore u JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore i time zadužila MKM da pripremi i dostavi Vladi Prijedlog odluke o organizovanju JU MSU, koji prema članu 16 Zakona o kulturi treba da sadrži i osnivački akt ustanove, koja je dobila pozitivno mišljenje od strane Ministarstva finansija i Sekretarijata za zakonodavstvo.

(Izvor:Agencije)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Newsletter Signup

Copyright © 2023 Press Portal. All rights reserved.

Connect
Newsletter Signup